Kunst i det offentlige rom
   

 Turid Uldal / Gita S. Norheim 

FORMIUM er et samarbeid om kunst til skoler, barnehager og andre offentlige bygg. 

Vi er opptatt av å lage kunst som skaper gode og spenstige opplevelser i livets ulike faser.

FORMIUM består av billedkunstnerne  Turid Uldal og Gita S. Norheim

Vi har lang erfaring med kunstprosjekter som krever samarbeid med ulike fagpersoner og brukere. Dette samarbeidet har vært lærerikt og interessant og er noe vi setter stor pris på!

FORMIUM  har levert kunst i det offentlige rom over hele Norge. Vi har lang erfaring med utsmykning av bl.a. barnehager, skoler og sykehjem.