Lys og farge

Kunst med lys

Lys og farge gir energi og stemning, både i dagslys og kveldsmørke. Spesielt på grunn av den lange mørketiden i Norge, er det spennende å jobbe med kunst, farge og lys

Bildene er fra skole og barnehage, helsehus og distriktspsykiatrisk senter, samt bydelshus og kultursenter - kunstprosjekter vi har gjort felles eller hver for oss.

Ønsker du å se beskrivelse om prosjektene, se mer på www.turiduldal.no eller www.gita.no