Kunst til skole og idrettshall

I skolealder, hvor man hele tiden utfordres og utvikler seg, burde kunsten ha en naturlig plass. Det kan være konstruktivt med kunst som ikke har en fasit, men som gir en åpenhet for sinn og tanke.

Denne siden viser litt om mange utsmykkinger vi har gjort felles eller hver for oss til barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler.

Kunst til idrettshall

Kunst til barneskoler

Kunst til ungdomsskoler og videregående skoler

 Ønsker du å se en grundigere beskrivelse av kunstprosjektene, se mer på www.turiduldal.no eller www.gita.no