VÅRE KUNSTPROSJEKTER

Vi jobber i et bredt spekter av kunstuttrykk, inkludert skulptur, tegning og maleri. Funksjoner som sitteplass og lys inkluderes gjerne i kunstprosjektene for å skape møteplasser.

Materialer og farge

Vi jobber i mange ulike materialer, fra metall til stein, treverk, betong, gummi og lys for å kunne skape ulike taktile og visuelle opplevelser, og har til sammen en stor bredde i vårt visuelle uttrykk.
Farge er også ofte et viktig utrykksmiddel som vi er opptatt av. Farget lys er også spennende å jobbe med.
Våre arbeider har ofte en lekenhet i bruk av farge og materialsammensetninger, og vi jobber både to og tredimensjonalt.
Det ligger også som en viktig basis for oss at kunstverkene skal være i en aktiv dialog med menneskene som til daglig møter kunsten i sitt nærmiljø.

Ideutvikling

Det er bra å begynne et oppdrag med samtaler med brukerne og ressurspersoner i området for å få god forståelse og bakgrunnskunnskap. Det å analysere den helhetlige situasjonen, både i forhold til funksjon, arkitektur og beliggenhet er også et viktig utgangspunkt for oss når vi jobber med et kunstprosjekt. 

Vi har også erfaring med å samarbeide tett med arkitekt, prosjektleder og kunstkomite, og å forholde oss til klare tidsfrister og rammebetingelser, og synes dette er en spennende og viktig del av det å jobbe med kunst til offentlig rom.