Kunst til sykehjem og helsehus

Når vi jobber med kunst til et offentlig bygg søker vi ofte et fargerikt, varmt og overraskende uttrykk. Vi ønsker å bidra til en god velkomst for brukere, ansatte og besøkende. Bildene under viser våre kunstoppdrag til sykehus, psykiatrisk senter, sykehjem og helsehus, både oppdrag vi har hatt sammen og hver for oss.

Kunst til sykehus 

BUPA, Stavanger distriktspsykiatrisk senter. "Balanse" Uldal

Kunst til sykehjem

Ladegården sykehjem. "Heder og ære" Formium

Kunst til helsehus

Øygarden lokalmedisinske senter. "Diamanten" Uldal

Kunst til helsehus

Smidsrød helsehus. "Vannfall"   Formium

Ønsker du å se en grundigere beskrivelse om prosjektene, se mer på www.turiduldal.no  eller www.gita.no