Kunst til barnehage

Før vi starter et kunstprosjekt i barnehage finner vi ut mest mulig om barnehagens spesielle satsingsområder og tar dette med i ideutviklingen. I barnehager er det barn med mange ulike behov. Vi ønsker at barna skal oppleve kunst på sine egne premisser og at barna skal oppdage mer ved kunsten ettersom de vokser.

Kunst til barnehage - ute

Barn leker og undrer seg - utendørs utsmykking i barnehage kan være et landemerke som skaper tilhørighet, eller lages slik at kunsten kan lekes på og med. Klikk på bildet og se flere foto

Kunst til barnehage - inne

I en utsmykking til barnehagens allrom, kan bokhyller og benker bli til store bokstaver, og fargerike malerier kan klatres på... Kunst kan være med på å utløse barn og unges storslagne fantasiverden. Klikk på bildet og se flere foto