Kulturhus og bydelshus

Kunst til offentlige bygg

Kulturinstitusjoner og bydelshus er viktige for aktivitet og samhold i nærmiljøet - kunstutsmykking kan være med på å tydeliggjøre stedets særpreg.

Denne siden viser litt om mange prosjekter vi har gjort felles eller hver for oss. 

Kunst til kulturskole

Skien kulturskole. "Vekst"   Formium

Kunst til bydelshus

Nykrohnborg skole og bydelshus. "Energisone"  Formium

Kunst til kulturhus

Minne kultursenter. "Minne sti" Uldal

Kunst til kulturhus

Brevik kulturhus. "Kultur" Formium

Ønsker du å se beskrivelse om prosjektene, se mer på www.turiduldal.no eller www.gita.no